มหา’ลัยเหมืองแร่ โกต้อง 2548

ผลงานภาพยนตร์

  • พ.ศ. 2548 มหา’ลัยเหมืองแร่ รับบท โกต้อง
  • พ.ศ. 2549 SEASON CHANGE (เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย) รับบท พ่อป้อม
  • พ.ศ. 2557 นะโมโอเค รับบท พระวินัย
  • พ.ศ. 2557 หมวยจิ้น ดิ้นก้องโลก รับบท พ่อของหมวย
  • พ.ศ. 2562 ขุนแผน ฟ้าฟื้น รับบท ขุนศรีวิชัย